ARISTON CARES PREMIUM 24 FF (EU) - Газовый котел 3300759
3300759

ARISTON CARES PREMIUM 24 FF (EU) - Газовый котел 3300759

produkt niedostępny
Ariston

Особенности продукта


Описание
--auto-translate--
ARISTON CARES PREMIUM 24 FF (EU) - Газовый котел 3300759

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРОЧНЫЙ
Cares Premium был разработан так, что вы можете использовать его годами. Инновационная конструкция корпуса и используемые материалы обеспечивают более длительный срок службы: энергоэффективность, удобство использования, системная интеграция, дизайн и качество. Котлы EVO уже соответствуют директиве ЕС ERP 2009/125 / EC, которая вступит в силу с 2015 года.
 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО КАЧЕСТВА
Все котлы Ariston должны пройти 155 точных испытаний качества в течение всего производственного процесса. Кроме того, Cares Premium был протестирован в течение 11 000 часов в самых тяжелых условиях работы, чтобы обеспечить долговечность в течение многих лет.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Система самодиагностики с отображением кодов ошибок
Самая современная технология конденсации, максимальное энергосбережение
Система предотвращения замерзания, образования накипи и блокировки насоса
ЖК-дисплей
 
- Дополнительная информация (сайт производителя)
- дополнительная ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАПКА

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Тип: конденсация - двойная функция
Камера сгорания: закрытая
Мощность: каждая: 5,5 ÷ 23,5 кВт (горячая вода: 5,5 ÷ 23,5 кВт)
Тип блока питания: природный газ GZ 50
Монтаж: подвесной
Класс ErP для горячей воды A
Класс ErP для каждого А
Расход горячей воды: 9,4 л / мин (для ΔT = 35 ° C); 13,1 л / мин (для ΔT = 25 ° C)
Каталожный номер: 3300759
Размеры (высота / ширина / глубина): 745 х 400 х 319 мм
Производитель: ARISTON
Гарантия: производитель до 8 лет
Соединение дымохода: 60/100


--polish--
ARISTON CARES PREMIUM 24 FF (EU) - Kocioł gazowy 3300759 

EKONOMICZNY I TRWAŁY
Cares Premium został zaprojektowany tak, aby można było z niego korzystać przez lata. Innowacyjna struktura obudowy i użyte materiały zapewniają dłuższą żywotność urządzenia.oszczędność energii, komfort użytkowania, integracja systemowa, design i jakość. Już dziś kotły EVO spełniają dyrektywę unijną ERP 2009/125/EC, która będzie obowiązywać od roku 2015.
 
PO PIERWSZE JAKOŚĆ
Wszystkie kotły Ariston muszą przejść 155 dokładnych testów jakościowych podczas całego procesu produkcyjnego. Dodatkowo, Cares Premium był testowany przez 11.000 godzin w najtrudniejszych warunkach pracy aby zapewnić trwałość na lata.
 
ZALETY:
System autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów
Najnowocześniejsza technologia kondensacyjna, maksymalna oszczędność energi
System zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy
Wyświetlacz LCD
 
- Dodatkowe informacje (strona producenta)
- Dodatkowy FOLDER TECHNICZNY

PARAMETRY PRODUKTU
Rodzaj: kondensacyjny - dwufunkcyjny
Komora spalania:zamknięta
Moc:c.o.: 5,5 ÷ 23,5 kW (c.w.u.: 5,5 ÷ 23,5kW)
Typ zasilania: Gaz ziemny GZ 50
Mocowanie: wiszący
Klasa ErP dla c.w.u. A
Klasa ErP dla c.o. A
Wydatek c.w.u.: 9,4 l/min (dla ΔT=35°C); 13,1 l/min (dla ΔT=25°C)
Nr katalogowy:3300759
Wymiary (wys/szer/głęb):745 x 400 x 319 mm
Producent: ARISTON
Gwarancja: Producenta do 8 lat
Przyłącze spalin: 60/100

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

ARISTON CARES PREMIUM 24 FF (EU) - Газовый котел 3300759

Write your review