WWW.SKLEPKATI.PL

AKCESORIA ŁAZIENKOWE, DODATKI

WSZYSTKO DO TWOJEJ ŁAZIENKI

Informacja handlowa

e-mail: sklep@sklepkati.pl

Koszyk

Produktów w koszyku: 0

Zobacz zawartość koszyka

Panel
Zaloguj się
Zarejestruj się

TAX FREE - Informacje dla klientów

TAX FREE

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Sklepkati.pl  produkty wywozisz poza obszar UE.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

Zwracamy cały pobrany podatek VAT (23% wartości netto) - nie pobieramy prowizji !!!

UWAGA! Obsługujemy elektroniczną rejestrację TAX -FREE !!! Dzięki niej mogą Państwo szybciej przekroczyć granicę!

(ПРИМЕЧАНИЕ! Мы поддерживаем электронной подачи TAX-FREE! С его помощью можно быстро пересечь линию!)

Jak uzyskać zwrot podatku VAT:

  1. Odbierając towar w naszym sklepie poproś o wystawienie dokumentu TAX FREE (Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (formularz TAX-FREE) do momentu refundacji)
  2. Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (formularz TAX-FREE) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU ZWROTU PODATKU (formularz TAX-FREE) = ODMOWA REFUNDACJI
  3. Zwrot podatku VAT możesz odebrać w siedzibie naszej firmy w terminie 10 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu.
    Po odbiór zwrotu należy zgłosić się osobiście (niezbędne będzie okazanie paszportu).
    Istnieje również możliwośc odbioru podatku przez upoważnioną osobę. W tym celu należy pobrać formularz upoważnienie do odbioru podatku VAT  dostępny pod tym adresem, wypełnić go, podpisać oraz dołączyć ksero swojego paszportu oraz paszportu osoby upowaznionej.

 
UPOWAŻNIENIE: www.sklepkati.pl/ftp/taxfree_upowaznienie.pdf

Projekt i realizacja: sucro.pl